Subtotal DKK 0,00
Total DKK 0,00
Heraf moms DKK 0,00
Firmanavn
Adresse
Postnr.
By
LandDanmark
Momsnr.
E-mail
Deres reference
Telefon

Din indkøbskurvLuk

SubtotalDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Moms udgør i altDKK 0,00

1. (Anvendelsesområde) Formålet med politikken for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, som supplerer vilkårene og betingelserne for brug, er at regulere behandlingen af de oplysninger, som modtages af BIBAWO Medical A/S som følge af brugen af selskabets webshop.

2. (Ansvarlig for behandling) BIBAWO Medical A/S, et selskab registreret i Danmark med CVR-nr. 40931937 og hjemsted på Klintehøj Vænge 6, 3460, Birkerød, Danmark.

3. (Indsamlede oplysninger) i) Oplysninger givet direkte af brugeren, ii) oplysninger indsamlet under forretningsforholdet med brugeren, iii) personoplysninger, som brugeren er blevet anmodet om, og som behandles med dennes samtykke.

4. (Mål) Behandlingen af personoplysninger omfatter blandt andet især registrering, indsamling, søgning, brug, tilpasning, ændring, lagring og destruktion af personoplysninger.

5. (Formål) De indsamlede oplysninger anvendes til følgende formål: i) levering af de tjenester, som brugeren/indehaveren af personoplysningerne har anmodet om, ii) levering af oplysninger om produkter, tjenester, markedsføringsaktiviteter, kampagner, oplysningsaktiviteter med forudgående samtykke hertil.

6. (Lovgivning) BIBAWO Medical A/S garanterer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

7. (Ubehandlede oplysninger) BIBAWO Medical A/S behandler ikke personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskab af en fagforening, ligesom det ikke behandler genetiske data, biometriske data til at identificere en person entydigt, helbredsoplysninger eller oplysninger om indehaverens seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

8. (Registrering) Ved at tilgå eller bruge vores tjenester og med de registreringsaktiviteter, som er omhandlet i punkt 6 i vilkårene og betingelserne for brug, accepterer brugeren BIBAWO Medical A/S' politik for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger og giver sit samtykke til, at brugerens oplysninger indsamles og behandles til de formål, som er anført i punkt 5 i denne politik, idet de gives direkte. Hvis brugeren ikke eller kun delvist giver personoplysninger, kan dette begrænse eller umuliggøre udførelsen af tjenesterne.

9. (Indsamling) Personoplysninger må kun indsamles, hvis i) brugeren registrerer sig på webshoppen, ii) indehaveren af oplysningerne anmoder om en tjeneste, svarer på en forespørgsel, formular og/eller chatbot eller iii) udveksler elektronisk korrespondance med BIBAWO Medical A/S.

10. (Samtykke til at modtage oplysninger) Brugeren skal give sit samtykke til modtagelse af kommerciel kommunikation med henblik på markedsføring og er til enhver tid berettiget til at fravælge dette ved hjælp af en skriftlig meddelelse til BIBAWO Medical A/S. Sådanne kommercielle oplysninger kan sendes af BIBAWO Medical A/S via e-mail.

11. (Overførsel) Ud over de forpligtelser, som er anført i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger eller sikring og beskyttelse af egne interesser deler BIBAWO Medical A/S generelt ikke personoplysninger med en tredjepart uden forudgående samtykke til enhver tid, medmindre det er obligatorisk at dele sådanne oplysninger med henblik på leveringen af et produkt eller en tjeneste eller opfyldelse af en lovbestemt forpligtelse.

12. (Tekniske og organisatoriske foranstaltninger) BIBAWO Medical A/S har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de data, som behandles, især mod uautoriseret adgang eller enhver anden form for ulovlig behandling. BIBAWO Medical A/S garanterer ud over foranstaltningerne til beskyttelse af selskabets faciliteters sikkerhed og interne beskyttelse at begrænse adgang til personoplysninger udelukkende til selskabets medarbejdere med henblik på at opfylde formålet med behandlingen.

13. (Adgang, ændring og glemsomhed) Brugeren er berettiget til at tilgå og ændre de behandlede oplysninger og kan til enhver tid trække sit samtykke til behandling tilbage og anmode om at få slettet oplysningerne ved hjælp af en skriftlig meddelelse til BIBAWO Medical A/S.

14. (Varighed af lagringen af oplysninger) BIBAWO Medical A/S gør sig rimelige bestræbelser på at sikre, at selskabet kun lagrer oplysninger om brugeren i den tid, der kræves for at opfylde det formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller som krævet i henhold til enhver kontrakt eller gældende lovgivning i en periode på højst fem (5) år efter seneste login.

15. (Anvendelse) BIBAWO Medical A/S' politik for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger gælder for behandling af personoplysninger, der foretages inden for rammerne af selskabets kommercielle aktiviteter og dets levering af tjenesteydelser i overensstemmelse med principperne om lovlighed, loyalitet og gennemsigtighed.

16. (Cookies) BIBAWO Medical A/S bruger cookies til at forbedre webshoppen og din oplevelse. Hvis du vil vide mere om cookies, kan du læse selskabets vilkår og betingelser.

17. (Automatiserede beslutninger) BIBAWO Medical A/S træffer ingen kommercielle beslutninger baseret på automatiserede beslutninger og foretager ingen handlinger, der fører til profilering.

18. (Kontrolmyndighed) Kontrolmyndigheden er Datatilsynet, som har hjemsted på adressen Borgergade 28,5, 1300 København K, Danmark.

19. (Meddelelser) Alle meddelelser vedrørende behandlingen af personoplysninger bør rettes til BIBAWO Medical A/S via e-mail: info.dk@bibawo.com

20. (Ændringer) BIBAWO Medical A/S forbeholder sig ret til at ændre denne politik for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger til enhver tid.